PRZERWA ŚWIĄTECZNA!!!

Realizacja zamówień do 21.12.2021r. Wzowienie wysyłek od 03.01.2022r.

                      tel: 736 335 533  e-mail: kontakt@belloandfriends.pl

Pakiety promocyjne

Penis wołowy 12cm – 3szt

32,40 29,20
(0s)

PAKIET 5KG OZORY WOŁOWE

65,00 40,00
(0s)

Surowa karma dla psów i kotów, Mięso dla psów, Barf dla psów, surowa karma dla psów, suszone gryzaki

MEATMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, NIP 5552108011, REGON 222124090 skorzystała z dotacji środków uzyskanych z tarczy PFR nr 1 wedle umowy z dnia 20.05.2020 roku.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458, z kapitałem zakładowym (w pełni wpłaconym) wg stanu na datę niniejszej Umowy w wysokości 2.453.326.553 PLN”